Dự thảo luật đất đai mới sửa đổi năm 2023
06/01/2023

Dự thảo Luật Đất Đai 2023 mới nhất đang được tổ chức lấy ý kiến nhân dân từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 15/03/2023 về một số vấn đề trọng tâm liên quan tới:

1/ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có những quy định mới tại Chương V dự thảo luật
2/ Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ , tái định cư có những quy định cụ thể ở chương VI và VII của dự thảo luật.
3/ Phát triển quỹ đất ở chương VIII.
4/ Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể ở chương IX của luật.
5/ Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính , dữ liệu, thông tin đất đai cập nhật bổ sung các quy định nhằm phân định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở chương X.
6/ Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất ở chương XI.
7/ Chế độ quản lý và sử dụng các loại đất bổ sung quy định liên quan tới quyền người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất ở chương III và chương XII của dự thảo luật.
8/ Phân cấp, giám sát và kiểm soát quyền lực bổ sung ở chương XV.
9/ Hộ gia đình sử dụng đất. Hiện tại dự thảo luật quy định theo hướng bỏ đối tượng là hộ gia đình sử dụng đất vì có quá nhiều bất cập, vướng mắc, khó khăn trong việc xác định các thành viên trong hộ gia đình ảnh hưởng tới việc thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất và có quy định xử lý chuyển tiếp cho các trường hợp hộ gia đình đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận quyền sử dụng đất trước ngày luật này có hiệu lực thi hành.
✅Mời cả nhà cùng tham khảo dự thảo Luật Đất Đai 2023.
File đính kèm theo link sau :
Nguồn: Quang Liêm Trần
Đừng bỏ lỡ thông tin !
Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.
Cám ơn bạn đã đăng ký!